Anëtarët e Parlamentit Europian kanë votuar për ndalimin e përdorimit të mjeteve të plastikës të cilat përdoren një herë.

Bëhet fjalë për enët e pajisjet nga plastika të dedikuara për një përdorim, si gotat, pjatat.