Ekipet e ndërmarrjes Publike „Parqe dhe gjelbrime“ kanë ndërtuar një shtëpizë prej druri nga një dru i thatë e i rinë në tokë në parkun e qytetit të Shkupit.

Sipas kësaj ndërmarrje ideja e gjithë këtij aksioni është që në të ardhmen drunjtë e thata apo të sëmura në vend të shkulen nga rrënjët e tyre të njejtat do të shëndërohen në forma interesant të cilat do tu pëlqejnë të gjith kalimtarëve dhe vizitorëve në parkun e qytetit.