Kryetari i Komunës së Çairit Visar Ganiu vëzhgoi sot nga afër realizimin e punimeve të para përgatitore si parakusht për ndërtimin e tribunës së re të K.F. “Shkupi”.

Në suaza të projektit, punëtorët e angazhuar nga Komuna e Çairit filluan me largimin e rrethojës së tribunës aktuale që të mund të zhvendoset terreni sportiv për disa metra përmbrenda dhe me këtë të krijohet hapësirë për tribunën e re në anën tjetër të stadiumit. Kjo bëhet me qëllim për ta ruajtur të paprekur hapësirën e Parkut të Çairit. Tribunë të re patjetër, por edhe ruajtje të parkut si nevojë elementare e qytetarëve.