Në Shkup sot do të prezantohen rezultatet nga hulumtimi “Sa dhe për çka shpenzon një student i Maqedonisë” i zbatuar prej një ekipi të Shoqatës së analistëve dhe hulumtuesve të rinj dhe Forumit rinor arsimor me mbështetje të fondacionit “Shoqëri e hapur – Maqedoni”.

Qëllimi i hulumtimit është të kemi pasqyrë për llojin dhe lartësinë e shpenzimeve të studentëve të cilët studiojnë në universitetet shtetërore në Maqedoni dhe të jepen rekomandime për përmirësimin e standardit studentor.