Në kishën “Shën Kirili dhe Metodi”, Peshkopi Agatangjjel mban një liturgji të shenjtë kundër ndryshimit të emrit të Maqedonisë.

Ai rikujton në shenjtërinë e këtij emri, dhe siç thotë ai, popull biblik që jeton në vend të shenjtë.

Në fillim të fjalimit, ai ju tha të pranishmëve se kjo ndoshta është një nga kohët e fundit kur besimtarët po mblidhen nën emrin Kisha Ortodokse e Maqedonisë.

“Unë shpresoj që të dielën më 30 shtator, ju dhe të afërmit tuaj dhe armiqtë tanë, nuk do të votojnë”, tha Peshkopi Agatangjeli.