Privatizim të plot apo partneritet publiko privat, qeveria kërkon zgjidhje për ndërmarrjen Poshta e Maqedonisë si një nga ndërmarjet kryesore që realizon humbje në vazhdimësi. Qeveria ka angazhuar ekipin e saj për një studim fizibiliteti për fatin e poshtës.

Statistikisht numri I të punësuarve në sektorin e poshtës në vitin 2018 në të gjith kompanit shërbyese është 2971 persona nga të cilët 2141 janë të punësuar në Poshtën e Maqedonisë nërsa 830 të tjerë në kompanit që ofrojnë shërbime postare.

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave Poshta e Maqedonisë në kontunuitet në nivel vjetor realizon humbje në vler prej 2.7 milion euro ndërsa humbja totale kap shifrën e 10 milion eurove.

Nga OEMVP thonë se është I nevojshëm privatizimi I ndërmarjeve shtetërore që punojnë me humbje jo vetëm I poshtës së maqeodnisë por I gjitha ndërmarjeve me të vetmin qëllim përmirësimin e ekonomisë në plan afagjat.

“Privatizimi si proces ka për qëllim ti eleminon kostot e mëdha që vijnë nga jo produktiviteti I subjekteve që janë në kuadër të qeverisë. Subjektet që I nënshtrohen këtij procesi transformohen në subjekte që duan të jenë më kompetitive dhe sitë tilla përmirësojnë peformacat e tyre në krahasim me periudhën që kanë qenë paraprakisht. Kompanit inciojnë avansimin e tyre teknologjik të asaj që botërisht njihet si know how, qasjes së tyre ndaj tregjeve vendore dhe të huaja. Duhet pasur parasysh se efekti I par I menjëhershëm që mund të jetë nga privatizimi është zvoglimi I të hyrave direkte në arkën shtetërore, por pritjet janë që pas privatizimit subjektet të performojnë më mir dhe efekti pozitiv në ekonominë e vendit është në plan afatgjat”, u shpreh Durim Zeqiri nga EMVP.

Tregu I shërbimeve postare në Maqedoninë e veriut nga 1 janari duhet të liberalizohet plotësisht sipas dispozivate aktuale të ligjit për shërbimet postare të cilat parashikojnë heqjen e zonave të rezervuara.

Më 31 dhjetor të këtij viti përfundon prolongimi I 5 I liberalizimit dhënë me kërkesë të Postës së Maqdonisë mbetet të shihet se cila nga dy opsionet e ofruara ( marrja përmes partneritetit publiko privat, apo privatizim I plotë) do të realizohet.

Gjtiha rekomandimet e BE-së janë që të shitet poshta e maqedonisë por që deri më tani kjo gjë nuk është bërë nga asnjë qeveri. Zaev thotë se egziston idea dhe për privatizimin e ndërmarjes Hekurudhat e Maqedonisë, eurokompozit dhe Tec Negotin.