Prodhimi i përgjithshëm i produkteve pyjore në pyjet shtetërore në tremujorin e dytë të vitit 2020, në krahasim me tremujorin e dytë të vitit 2019, është ulur për 5.0 për qind, kumtoi Enti shtetëror për statistikë.

Rritje e prodhimit pyjor është vërejtur tek trupat halorë, druri i minierave të llojeve gjethrënëse, druri halor i rrumbullakët, druri halor hapësinor dhe druri halor i zjarrit.

Ulje e prodhimit të zvogëluar pyjor është vërejtur në trupat e llojeve gjethrënëse, druri i minierave të llojeve halore dhe druri i zjarrit gjethrënësës.

Në të njëjtën periudhë, shitjet e asortimenteve pyjore arritën në 128.775 m3 dhe shënon rritje për 3.9 për qind.