Gjenocidi dhe spastrimi etnik i shqiptarëve nga Mbretësia serbe, mbretëria e Jugosllavisë të SKS-Mbretëria jugosllave nga RFS e Jugosllavisë dhe nga Republika e Maqedononisë, kështu mbanë temën libri i botuar nga Gëzim Ostreni me titull ‘Libër i bardhë’.

Në këtë libër përshkruhet periudha e vështirë e shqiptarëve nga viti 1912 deri në vitin 2000. Gjithë proceset e vështira të shqiptarëve nëpër këtë periudhë të kaluar, shtypjet, vrasjet, maltretimet, përdhunimet dhe zhdukjet e shqiptarëve përshkruhen pikërisht në këtë libër.