PRSD ka sjellë vendim për shpalljen e zgjedhjeve brenda partiake dhe zgjedhjeve e organeve nga niveli lokal deri në atë qendrorë.

Në seancën e mbajtur së fundi është hapur debate edhe për modelin zgjedhor në vend e me këtë kanë marrë qëndrim për demokratizimin e proceseve në vend si dhe rritjen e transparencës përfshirë këtu edhe modelin zgjedhor momental me 6 njësi zgjedhore.

Qëndrimi i PRSD është që modeli zgjedhor duhet të ndryshohet edhe atë të jetë më proporcional përfshirë këtu një njësi zgjedhore dhe pa prag zgjedhor.