Qeveria ka bërë publike emrat e kompanive që kanë keqpërdorur ndihmën shtetërore.

Pronarët e kompanive që janë në listë kanë marr ndihmën shtetërore për vete në vend që tua ndajnë punëtorëve. Në listë nuk saktësohet sa para ka marr secila kompani.

Bëhet fjalë për 708 kompani të cilat për muajin prill dhe maj kanë marr rreth 385 mijë euro nga shteti për subvencionim të rrogave por nuk janë paguar të punësuarit.

Kompanitë janë nga sferat e ndryshme dhe në të gjitha komunat.

https://vlada.mk/node/22164