Punëtori për krijimin e indeksit të zhvillimit të komunave

Ministri i Vetëqeverisjes Lokale, Goran Milevski sot do të marrë pjesë në punëtorinë për krijimin e indeksit të zhvillimit të komunave, të organizuar në kuadër të projektit “Ndërtimi i kapaciteteve në komunat për implementimin e projekteve”.

Siç kumtoi Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, qëllimi është që të prezantohet indeksi para krijuesve kyçë të politikave dhe përmes debatit interaktiv të shqyrtohen sfidat për qëndrueshmërinë e tij.

Në konferencë do të marrin pjesë përfaqësuesja e përhershme e Programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara në Maqedoni (UNDP) Narine Sahakian, kryetarë të komunave, përfaqësuese nga opinioni shkencor, ministritë dhe Këshillat e komunave

evn