Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Goran Sugareski dhe drejtori i Ndërmarrjes Publike të Rrugëve Shtetërore sot do të vizitojnë rikonstruimin e rrugës rajonal Draçevë-Jurumleri në gjatësi prej katër kilometrash.

Kjo rrugë është mes 12 akseve më të dëmtuara rrugore në të cilat bëhet riokonstruim sipas matjes së gjendjes të rrugëve në bashkëpunim me Bankën Botërore prej nga janë siguruar 14 milionë euro për këtë qëllim.

Rikonstruimi i rrugës Draçevë-Jurumleri është përfshirë me fazën e dytë për punë të projekteve të tilla së bashku me rrugët Draçevë – Oreshan në gjatësi prej gjashtë kilometrash dhe Manastir – Demir Hisar në gjatësi prej 10 kilometrash.