Ish të dënuarit në rastin Sopoti hanë dëmshpërblyer nga Qeveria.

Informacionin e konfirmuan edhe Sopotasit edhe Qeveria. Vlera e dëmit për 6 të dënuar arrijnë në 73 milion denarë.