Deri në fund të vitit, linja ajrore me kosto të ulët pritet të zgjidhet për të marrë subvencione nga shteti. Ministri i transportit dhe lidhjeve thotë se analizat fillestare të një operatori kombëtar në trafikun ajror po bëhen.

“Thirrja publike u njoftua sot. Presim që deri në fund të vitit, muaji aktual të përfundojë dhe të zgjidhet, të përfundohet me sukses, në përputhje me të gjitha procedurat që rregullorja ka për programin e buxhetit të ulët, kështu që deri në fund të këtij viti, ne presim të ketë një zgjidhje të një kompanie që do të punojë me buxhet të ulët”,- tha ministri i transportit dhe lidhjeve, Goran Sugarevski.

Deri tani ka pasur dy thirrje publike të pasuksesshme, për të cilat raportoi vetëm Wizz Air i Hungarisë. Qeveria planifikon të ndajë 5 milion euro për transportuesin e përzgjedhur në tre vitet e ardhshme.

Ndërkohë, ka filluar edhe rikonstruimi i infrastrukturës rrugore të financuar nga Banka Botërore me 14 milion euro. Mjetet për ndërtim tani kanë filluar punën e tyre në rrugën Dracqevq Jurumleri dhe për 11 rrugët tjera procedurat tashmë kanë përfunduar.