Në seancën e sotme, qeveria vendosi që edhe 2 janari të jetë ditë jopune për punonjësit e administratës publike, me një rekomandim që të pranohet edhe nga sektori privat.

Qeveria sot pranoi tekstin e harmonizuar të Memorandumit të Bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për zbatimin e Projektit “Bartje të ndryshimeve – Qeverisja e Mirë dhe Efektshmëria në Administratën Publike”.