Qyteti i Shkupit organizoi vizitë për fëmijët nga Qendra Ditore “Fëmijët në rrugë” në kopshtin zoologjik. Qteti ka siguruar bileta për fëmijët të cilët patën mundësi të njihen me shprehitë dhe ruajtjen e kafshëve në kopshtin zoologjik.

Vizita, siç sot informoi Qyteti i Shkupit, është realizuar dje, ndërsa fëmijët i ka pritur kryetari i Qytetit të Shkupit, Petre Shilegov dhe drejtori i kopshtit zoologjik, Gjorgji Galetanovski.
Për fëmijët është organizuar edhe turne edukative për të cilën lshtë angazhuar Vojo Ivanov, rrëfimtar i njohur nga kopshti zoologjik.

Nga Qyteti paralajmërojnë se edhe në të ardhmen do të vazhdojnë të kujdesen ppr kategoritë e ndjeshme të fëmijëve të institucioneve