Shtëpitë korektuese edhe pse kanë mungesë të financave kanë edhe mungesë të të punësuarve, mbi popullim, risocializim të dobët dhe mungesë të shërbimeve shëndetësore, ushqim jokualitativ dhe kontakt të ulët me familjet e tyre.

Këto janë pjesë e diskutimeve në grupin e punës në parlament në Komisionin për mbrojtje të lirive dhe të drejtave të qytetarëve që ishin prezantuar në debatin publik me temë ‘Gjendja e të drejtave të njeriut në shtëpitë korektuese në Maqedoninë e Veriut.

Drejtori i burgut Esad Rahiq para deputetëve a folur se nuk do munden disa ditë të marin veten nëse vizitojnë bllokun B dhe C në Shuto Orizare.

evn