Pas rastit të sotëm në komunën e Ohrit dhe mediatizim të këtij rasti reagon vet këshilltari i BDI-së dhe sqarohet rreth ngjarjes.

Në fillim më duhet të shpreh keqardhjen time për rastin që ndodhi në këshillin e Komunës së Ohrit. Por me plotë përgjegjësi publikisht deklaroj se unë Nefi Useini asnjehërë nuk kam duruar padrejtësinë dhe sidomos jo tradhëtinë. Dhe për këtë shkak ndonjëherë emocionet mbizotrojnë racionalen.
Realiteti është ky! Të gjithë e dinë se në Komunën e Ohrit përfaqësimi i drejtë i shqiptarëve por dhe i komuniteteve tjera joshumicë gjithmonë ka qenë një cështje e pazgjidhur. Për këtë shkak fokus në angazhimin tim politik në nivel komunal ka qenë mu kjo çështje. Sinjalet e para të mira në drejtim të përmirësit të gjendjes nga aspekti i përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve u dalluan pas zgjedhjeve lokale dhe sidomos atyre presidenciale kur dhe për herë të parë morrëm nën udhëheqje një Ndërmarrje publike komunale sic është NP “ Ndërtimi i ulët Ohër “. Nën udhëheqje të drejtorit të ri të kësaj ndërmarrje publike u bën dhe punësimet e para të kuadrove shqiptare me komptencë dhe kualifikime të larta adekuate.

Kjo nuk mjaftonte për shkak të përfaqësimit të ulët të deritanishëm të shqiptarëve, kështu që në bazë të nevojës së kësaj ndërmarrjeje u bë plani I ri vjetor për punësim në këtë ndërmarrje publike I cili duhej të kaloj në këshillin komunal. Edhepse për këtë ishte I njoftuar dhe në princip I dakorduar të përkrah këtë plan këshilltari I opozitës, duke qen I njoftuar se kjo është në drejtim të përfaqësimit adekuat të shqiptarëve dhe të tjerëve dhe se ky plan do të mundëson punësimin e rreth 20 personave të rinj në këtë ndërmarrje , përfaqësuesi I opozitës shqiptare votoji kundër planit duke hedhur posht mundësinë e punësimit të shqiptarëve.. Ky akt I pakuptueshëm por dhe I tradhtisë të shqiptarëve në Ohër më revoltoji pamas dhe prandaj ndodhi reagimi I im lidhur me këtë votë kundër interesave të shqiptarëve në Ohër.