“Filloi dhe faza përfundimtare e rrjetit të ujësjellësit në f.Ladorisht.

Gjatë ditëve në vijim do të punohet mbi ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit në f.Ladorisht me gjatësi prej 1000 m2.

Projekti është i financuar nga ana e Komunës së Strugës në bashkëpunim me Byron për Zhvillim Rajonal dhe NP Proakva dhe do të përfundohet deri në fund të vitit.” – zyra për marrëdhënie me publikun, Komuna e Strugës