Këshilli i Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, në seancën e tij të fundit miratoi konkluzionet me të cilat reformat e paralajmëruara të Ministres së Arsimit Mila Carovska i shpallën të nxituara.

Këshilli i SASHk-ut thotë se në interes të një reforme më të suksesshme të arsimit fillor, që kjo iniciativë duhet të shtyhet ose të fillojë në shkolla pilot, e më pas, bazuar në rezultatet në ato shkolla të zbulohen dhe eliminohen dobësitë e mundshme, identifikimi i pikave të forta dhe më pas ndërmarrja e hapave për zbatimin e reformave.

Por Ministria e Arsimit thotë se reformat janë të domosdoshme e madje janë të vonuara. Nuk po bëjmë reformë nga sot për nesër, reforma është rezultat i konsultave të gjera dhe analizave afatgjata ndërkombëtare dhe të brendshme, por edhe pikëpamjet e mësuesve, prindërve dhe studentëve.

MASH vazhdon debatet dhe konsultimet mbi Projekt Konceptin i cili që nga fillimi përfshinte udhëheqjen e zyrave rajonale të SONK–ut dhe SASHK-ut, ekspertë, profesorë dhe të tjerë të interesuar dhe organizata dhe institucione ndërkombëtare si UNICEF, Banka Botërore, USAID, Ambasada Britanike dhe Zvicerane, delegacioni i BE-së. Të gjithë shprehën mbështetje sepse reformat duhet të rezultojnë në arsim cilësor fillor, përgjigjen nga MASH.