Zëvendës Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Bekim Rexhepi takoi kryetarin e Forumit Ekonomik Mbarë Shqiptar, Nagib Fejzi

Gjatë takimit, ndër të tjera, u diskutua dhe mbi vështirësitë që hasin sipërmarrjet që operojnë në sektorin e ndërtimit dhe transportit si pasojë e pandemisë. Z. Rexhepi shprehu gatishmërinë e plotë në bashkëpunimin me sektorin privat për lehtësimin e këtyre vështirësive.