Ministria e Punëve të Brendshme vitin e kaluar, me qëllim të përmirësimit të kushteve për punë të të punësuarve, ka kryer rikonstruksion dhe riparim të resurseve për punë në Shërbimet administrative në Kumanovë, Rapartin e policisë në Jegunovcë, stacionin e policisë në Gjorqe Petrov, vendkalimin kufitar hekurudhor në Gjevgjeli dhe Stacionin e policisë me interes të përgjithshëm në Strugë.

Nga Ministria e Punëve të Brendshme informojnë se edhe këtë vit vazhdojnë me realizimin e aktiviteteve të projektuara ndërtimore për përmirësim të kushteve për punë të të punësuarve në Ministri.

.