Për shkak të rrëshqitjeve të dheut komunikacioni në rrugën rajonale Dellçevë-Makedonska Kamenicë zhvillohet nëpër një korsi, kumtoi pasdite Lidhja auto-moto e Maqedonisë.
Prej atje informojnë se ndërmerren masa për pastrimin e rrugës.