Për 11 ditë, Inspektorati Shtetëror i Punës ka pranuar 248 ankesa në lidhje me kryerjen e obligimit për pagimin e pushimit vjetor. Drejtori i Inspektoratit, Alajdin Havziu tha se inspektorët po bëjnë kontrolle të jashtëzakonshme dhe sigurojnë se ata do të veprojnë sipas çdo ankese të ngritur.

“Deri më 11.01.2019 në të gjitha njësitë rajonale, duke përfshirë edhe Drejtorinë, janë parashtruar 248 ankesa për mos pagesën e pushimit vjetorë. Ankesat tregojnë se diçka nuk është në rregull. Inspektorë gjatë gjithë vitit janë të detyruar që gjatë kontrolleve të vërtetojnë nëse punëdhënësi ka kryer pagimin e pushimit vjetor, kjo tani është “infektim” i ankesave, sepse njerëzit mendojnë se vetëm tani mund të kontrollohet dhe të paguhen, por ne flasim për K-15 gjatë gjithë vitit.

Kjo është pjesë e kontrolleve tona të rregullta. Kjo shifër prej 248 do të jetë shumë më e madhe”, tha drejtori Havziu për “Makfaks” dhe theksoi se numri i ankesave të Inspektoratit është rritur në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Aty ku inspektorët zbulojnë se nuk është shlyer obligimi i pagesës, punëdhënësit do t’i jepet një afat për të paguar, dhe nëse ai nuk e paguan atë, fillon një procedurë për kundërvajtje.