Indeksi i bursës së Maqedonisë IBM-10 në fund të ditës së fundit të punës të kësaj jave arrinte 4.872,39 për qind, që paraqet rritje prej 0,7 për qind në nivel javor.

Sipas të dhënave të bursës, qarkullimi i tërësishëm i transkansioneve të bursës këtë javë ka arritur 136,1 milion denarë, që është pothuajse dyfish më shumë krahasuar me javën paraprake, kur ka qenë 70,3 milion denarë.

Siç publikoi SeeNjuz, BBM Indeksi i Bursës së Maqedonisë sërish këtë javë shënon rënie prej 0,02 pikë të indeksit në krahasim me javën e kaluar, përkatësisht prej 132,91 në 132,89 pikë të indeksit