Samiti ndërkombëtar i biznesit me temë “Udhëheqja e biznesit dhe të dhënave” organizuar nga CEED Maqedoni dhe WorldChiago.

Në Samit do të marrin pjesë sipërmarrës, përfaqësues të sektorit të biznesit dhe ekspertë nga Maqedonia dhe SHBA-ja dhe vende të tjera të Ballkanit të cilët do të bisedojnë për atë çfarë mund të bëjnë bizneset që ta përmirësojnë punën e tyre me shfrytëzim të drejtë dhe efikas dhe menaxhim me të dhënat të cilat i shfrytëzojnë ata në proceset e tyre.