Sekretariati për Çështje Evropiane ndan bursa për studime pasuniverzitare të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë, ekonomisë dhe politikave të BE-së jashtë vendit, me qëllim të ngritjes dhe përforcimit të aftësive profesionale të nëpunësve shtetërorë, të cilët janë të angazhuar në procesin e përafrimit dhe aderimit të ardhshëm në BE. Për më tepër informacione klikoni në linkun e mëposhtëm:
http://sep.gov.mk/sq/content/?ID=2330#.W37Uv84zaUk