Sead Koçan më 17 qershor do të duhet të fillojë që të vuajë dënimin me burg prej 4 vitesh e 8 muaj për lëndën “Trust”. Ky është vendim i Gjykatës Penale të Shkupit.

Koçan fillimisht ishte dënuar me 6 vite burg, mirëpo pas ankesave dënimi i tij u zvogëlua në 4 vjet e 8 muaj.