Drejtori i Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Abdul-Selam Selami, ka prezantuar projektin e rekonstruimit të rrugës në Çellopek të Komunës së Brvenicës.Projekt i finansuar nga Agjencia për mbështetje finansansiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe Komuna e Brvenicës nga programi për zhvillim rural e Ministrisë së Bujqësisë, masa 322.
Ky është projekt në vazhdën e mbi 20 projekteve rurale që ngrit cilësinë e jetës së qytetarëve të Pollogut.