Zv. Drejtori në Agjencionin për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Abduselam Selami dhe kryetari i komunës së Studeniçanit Azem Sadiku nënshkruan projektet për infrastrukturë rurale.

‘Sot dhe zyrtarisht u nënshkruan projektet për infrastrukturë rurale nga Programi për zhvillim rural për Komunën e Studeniçanit me Azem Sadiki nga Agjencia për përkrahje financiare dhe zhvillim rural.
Urime për banorët e fshatrave Koliçan i epërm dhe Uji i kuqë , si dhe fshatrat Studeniçan dhe Morane.

#Zhvillojmëvendetrurale, ka shkruar në facebook Zv. Drejtori në Agjencionin për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Abduselam Selami.