Me miratimin e ligjeve nga pakoja e pestë të masave ekonomike, DAP do të realizojë pagë mujore për mbi 50 mijë punëtorë në Sektorin privat, dhe atë për muajin shkurt dhe mars te vitit 2021.

Pakoja e pestë është një ndër masat e antikrizës që Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut po i realizon, me qëllim të stabilitetit ekonomik në këtë krizë ekonomike-shëndetësore të shkaktuar nga pandemia.