Sot në Qeverinë e Maqedonisë së Veriut i ndamë një pjesë të kontratavë nga 202 projekte të miratuara nga program për zhvillim rural në ifrastruktur rrugore , kanalizim, qendra rekreative nëpër fshatra etj. nga masat 321,322 dhe 323 të cilët do miratohen në të gjitha komunat rurale.

Falemderim i veçantë për Qeverinë e Maqedonisë së veriut për miratimin e buxhetit shtesë për të implementuar këto masa që janë shum të rëndsishme për zhvillim rural.