Zv. Drejtori në Agjencionin për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Abduselam Selami jep lajmin e mirë për bujqit nga rajoni i Strugës , Ohrit, Kërçovës, Makedonski Brod dhe Pllasnicës.

“Të nderuar bujq nga rajoni i Strugës,
Ohrit, Kërçovës, Dibrës, Makedonski Brod-it dhe Pllasnicës,
Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural ka dorëzuar kartelat për “naftë të gjelbër” deri tek njësitë rajonale përkatëse të cilat mund ti merrni duke filluar nga dita e nesërme dhe atë në:

Ohër – për 1025 persona fizik ose juridik,
Strugë – 824 persona fizik ose juridik,
Kërçovë – 145 persona fizik ose juridik,
Dibër – 290 persona fizik ose juridik,
Makedonski Brod – 35 persona fizik ose juridik, duke përfshirë edhe ato nga rajoni i Pllasnicës,
Me shëndet!