Me ftesë të Shoqatave të bletarëve “Qyteti i bletave” dhe Mjalti i Pollogut” ,Zëvendësdrejtori i agjensionit për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural, Abdul-Selam Selami mori pjesë në takimin e organizuar me qëllim që nga afër të japim sqarime në detaje për masën 7 nga IPARD fondet ku mund të aplikojnë edhe bletarët.
Në postimin e tij në fejsbuk, Selami shkruan:

Sot, me ftesë të Shoqatave të bletarëve “Qyteti i bletave” dhe Mjalti i Pollogut” me kënaqësi mora pjesë në takimin e organizuar, me qëllim që nga afër të japim sqarime në detaje për masën 7 nga IPARD fondet ku mund të aplikojnë edhe bletarët.
Në takim, në mes tjerash sqarova për tre elementet e rëndësishme, që duhet ti dijë çdo aplikues, dhe atë:
*Të drejtë aplikimi kanë
-Persona fizik të regjistruar në Farm Regjistrin të Ministrisë së bujqësisë
-Persona juridik – ndërmarrjet mikro dhe të vogla
* Aplikuesi duhet të posedojë -Dëshmi për drejtën e shfrytëzimit të pronës ku do të vendoset pajisja, arkat apo objektet tjera ndihmëse
*Shpenzimet e pranueshme
-Ndërtimi apo vendosja e objekteve ndihmëse
-Rrethimi i hapësirës
-Furnizimi me arka për bletët
-Centrifugë për nxjerrjen e mjaltit
-Ekskavatorë elektrikë
-Shkrirës të dyllit
-Aparate për mbledhjen e helmit të bletëve.

Më gëzon fakti që interesimi për shfrytëzimin e IPARD mjeteve çdo vit e më shumë po shtohet dhe ne si Agjenci gjithmonë do të jemi në përkrahje të këtyre organizimeve të cilat mundësojnë që çdonjëri të njoftohet në mënyrë të barabartë dhe drejtpërdrejtë.