Pjesë e konferencës së 45-të të drejtorëve të agjencive për pagesa ishte edhe Ministri i bujqësis së Romanisë i cili mbajti fjalim përshëndetës.

Pjesë e kësaj konference ishte edhe Abdul Selam Selami, zv.drejtori i Agjencisë për pagesa, dhe ka dhënë detaje rreth konferencës.

Ai ka thënë se në konferencën e cila mbahet në Bukuresht të Romanisë me Drejtorë të Agjencive për pagesa të Bashkimit Evropian dhe vendeve të rajonit ndamë përvoja të mira reth asaj se si agro sektori në Maqedoninë e Veriut të arinë atë evropijan. Nga e njejta morëm përvoja se si agro sektori në vendet e zhvilluara evropijane si Franca , Suedija, Austrija , Gjermanija etj. në etapa arritën ta zhvillojnë agro sektorin dhe ekonomija bujqësore të zë vendim kryesor në ekonominë e përgjithshme të vendeve evropijane.