“Në bazë të thirrjes nga Agjencioni për përkrahje financiare dhe zhvillimit rural, Komuna e Strugës fiton projektin për “Rregullimin – rekonstruimin dhe asfaltimi e rrugës qendrore f. Llabunishtë.

Mjetet financiare janë të siguruara nga Agjencioni për përkrahje financiare dhe zhvillim rural, ku në emër të të gjithë banorëve falënderojmë kryetarin e Komunës së Strugës z. Ramis Merko dhe zv. drejtorin Abdulselam Selami për kontributin.
Vazhdojmë…
U tha, u bë.!” – thotë Shaqiri