Drejtori në Agjencionin për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Abduselam Selami informon bujqit nga rajoni i rrethit të Shkupti për shpërndarjen e kartelave për “naftën e gjelbëret”.

Të nderuar bujqë nga rajoni i Gazi Babës, Haraçinës, Karposhit, Sarajit, Çairit, Kisella Vodës dhe Studeniçanit,
Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural ka dorëzuar kartelat për “naftë të gjelbër” deri tek njësitë rajonale përkatëse të cilat mund ti merrni duke filluar nga dita e nesërme dhe atë në:
Gazi Babë – për 1225 persona fizik ose juridik,
Karposh – 383 persona fizik ose juridik,
Çair – 339 persona fizik ose juridik,
Kisella Vodë – 290 persona fizik ose juridik,
Me shëndet!