Zëvendës drejtori i Agjencisë për Përkrahjen e Bujqësisë dhe zhvillimit rural, Abdul-Selam Selami, ka shkruar se Prilepi dhe Dollneni po bëhen me fabrikë të re për grumbullimin e produkteve bujqësore.

Punimet zhvillohen në dinamikën e duhur dhe fermerët e kësaj ane nuk do e kenë problemin e plasmanit të produkteve bujqësore : grurin, elbin, thekrën etj., ka shkruar Selami.

Ja postimi i plotë i z. Selami:

Prilepi dhe Dollneni jeni gati për një fabrikë të re për grumbullim të produkteve bujqësore
Edhe një investim nga #IPARD ngadalë po jep frytë në fushën e Dollnenit nga Kompania “Vezë Sharri” dhe “Gold Land” e menaxhuar nga Arben Abdurahmani.

Punimet zhvillohen në dinamikën e duhur dhe fermerët e kësaj ane nuk do e kenë problemin e plasmanit të produkteve bujqësore : grurin, elbin, thekrën etj.
Hapja e mbi vendeve të reja të punës parasheh kjo pikë grumbulluese.

QeveriaeRMV
Agjenciapërmbështetjefinansiarenëbujqësidhezhvillimrural
IPARD