“Agjencia për Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, sot vizitoi Agjencinë për Zbatimin e Gjuhës.

Zëvendës drejtori i Agjencisë për Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Abdylselam Selami, sot vizitoi Agjencinë për Zbatimin e Gjuhës. Në takim u diskutua mbi respektimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve dhe masat e ndërmarra nga ana e Agjencisë për Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural.

Agjencia për Zbatimin e Gjuhës dhe Agjencia për Përkrahje Financiare dhe Zhvillim Rural u dakorduan që bashkëpunimi të vazhdojë edhe në të ardhmen për respektimin e Ligjit për Përdorim të Gjuhëve, në RMV.” – zyra për informim, Agjencia për Zbatimin e Gjuhës.