“NP ,,Higjiena Komunale” – Shkup i informon shfrytëzuesit të cilët kanë borxh të vjetër për mbledhjen dhe transportimin e mbetjeve komunale dhe ujit të harxhuar (të paditur dhe të rregullt) se prej sot deri më 28 qershor të vitit 2019, kanë mundësinë të njëjtin ta paguajnë pa kamatë të përllogaritur për pagesë të vonuar.

Mundësia për pagesë të borxhit të vonuar pa kamatën e përllogaritur vlen vetëm për personat fizik (amvisëritë kolektive dhe individuale).” – shprehet drejtori i NP ,,Higjiena Komunale” – Shkup Abdusamed Shabani

Për më shumë ndiq linkun: