Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë reagon për reklamat në mediat private, të porositura dhe të paguara nga ana e partive politike, ku promovohet puna e Qeverisë në dy vitet e fundit.

“Në disa ditët e fundit në mediat vërehen video-klipe me anë të së cilëve bëhet promovimi i projekteve të realizuara nga ana e Qeverisë, dhe ato paguhen drejtpërdrejtë nga xhirollogaria e LSDM-së. Sipas normave ligjore, partive politike nuk u është ndaluar të bëjnë fushata në mediat private në kohë të fushatave parazgjedhore. Edhe pse nuk ekziston ndalim eksplicit për reklamim jashtë kësaj periudhe, me këtë praktikë negative mund të ndikohet edhe në politikën redaktuese dhe në mënyrën e raportimit të një pjesë të mediave”, citohet në njoftimin e SHGM-së.

Në kushte kur partitë politike, financimin e tyre sigurojnë edhe nga Buxheti shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut ato duhet të jenë edhe më të përgjegjshëm gjatë shpenzimit të të hollave në mediat private. Përveç kësaj, është problematik edhe qëllimi i partive politike në pushtet që shpenzojnë mjete publike për të promovuar politika dhe projekte të Qeverisë.

“Kjo praktikë e LSDM-së për të promovuar projektet e Qeverisë paraqet hap i rrezikshëm që mund të ketë pasoja negative mbi lirinë e mediave dhe lirinë e shprehjes, që mund të shkaktojë regres në indekset botërore që matin lirinë e mediave” citojnë nga SHGM-ja.