Kjo është forma se si të rinjtë e gjimnazeve venë në lojë bashkëmoshatarët e tyre, por pa menduar për pasojat që shkaktojnë.

Bullizmi verbal për shkak të pamjes fizike, duket se është forma më e përhapur e këtij fenomeni.

Në gjimnaze duket se ka zona të veçanta ku fenomeni është më i shprehur, të cilat cilësohen si zona të nxehta.

Këshilli i Evropës ka hartuar edhe një raport në lidhje me përhapjen e këtij fenomeni dhe mënyrën e parandalimit.

Psikologët pohojnë se shpesh herë viktimat e bullizmit e kanë të vështirë të hapen e për pasojë ata mbyllen në vetvete. /Klan