Në Qendrën Klinike janë lëshuar 1.500 kartela mujore për të cilat punonjësit kanë paguar nga 300 denarë në kushte kur ka vetëm 670 vende parkimi.

Për pacientët dhe shfrytëzuesit e shërbimeve të NP “Parkingu i Qytetit” në Qendrën Klinike, çmimi mbetet i njëjtë, deklaroi kryetari i Qytetit të Shkupit Petre Shilegov në seancën e sotme të Këshillit të Qytetit të Shkupit.