Nga SPB Shkup informojnë se mbrëmë nga ora 06.00 deri në ora 22, policia e komunikacionit ka zbuluar dhe sanksionuar një numër të madh të shkeljeve.

Në këtë periudhë janë sanksionuar 79 shoferë që kanë qarkulluar me shpejtësi më të madhe nga e lejuara.

Gjatë kësaj periudhe, zyrtarët e policisë kontrolluan në total 180 vozitës, tek 18 prej tyre zbuluan praninë e alkoolit në gjak.