Në periudhën prej orës 23:00 të mbrëmjes më 28.06.2019 deri në ora 5 të mëngjesit, më 29.06.2019, Departamenti për Siguri në Transportin Rrugor në Sektorin për Punë të Brendshme Shkup ka bërë një kontroll të veprimit për zbulimin e shoferëve që ngasin mjet nën ndikimin e alkoolit, njofton 24 info.

Ata identifikuan praninë e alkoolit në gjak te 61 shoferë, ndërsa dy shoferë refuzuan një kontroll për praninë e alkoolit.

Të gjithë këta 63 shoferë janë përjashtuar nga trafiku dhe janë sanksionuar në mënyrë të përshtatshme.
Janë gjetur 118 kundërvajtje të tjera, për të cilat janë lëshuar 46 urdhërpagesa të obligueshme dhe 72 urdhërpagesa për kundërvajtje.