Pista për sport përreth lumit Vardar ngadalë por sigurt po shndërrohet në vend për parkim të automjeteve.

Ditët e fundit, kjo pjesë e qytetit është e mbushur me makina, dhe askush nuk e di se prej ku shoferët arrijnë të zbresin me automjete në zonën e këmbësorëve.

Rekreacioni urban i këmbësorëve, çiklistëve dhe fëmijëve përreth lumit Vardar është penguar tërësisht për shkak të automjeteve të parkuara.