Sot është dita e fundit për konfirmimin ose korrigjimin e tatimeve vjetore.

Deklaratat e verifikuara do të mbikëqyren nga DAP-i dhe do të miratohen nga person zyrtar dhe dallimi në tatimin duhet të paguhet deri më 30 qershor.

Deklaratat të cilat nuk do të konfirmohen apo korrigjohen nga qytetarët do të konfirmohen zyrtarisht.