Sot, gjyqtari për zbatimin e sanksioneve duhet të vendosë nëse do të shtyjë dënimin me burg të ish-kryeministrit Nikola Gruevskin.

Lutja prej 10 faqeve për shtyerjen e dënimit, mbrojtja e Gruevskit e dorëzoi mbi bazën se ai si deputet i parlamentit është i nevojshëm në parlament, si dhe arsyeja që ka detyrime ndaj doktoraturës, gjegjësisht pasi është duke shkruar një libër për ekonominë.

Varësisht nga vendimi i gjyqtarit për zbatim të sanksioneve, prokuroria dhe mbrojtja kanë mundësinë për të apeluar në Këshillin e penalit në Gjykatën Themelore Shkup 1. Gjykata Themelore, është e detyruar të vendosë për ankesën brenda tri ditëve pasi të keni pranuar atë.

Por, për të mos shkuar në burg, vendimi i mundshëm në Gjykatën e Lartë duhet të bjerë jo më vonë se 8 nëntor – datë kur Gruevski duhet të paraqitet në Shutkë, sepse rishikimi i aktgjykimit nuk e pezullon zbatimin e dënimit.

Supremja edhe nëse nuk arrijnë ta shtyjë dënimin e Gruevskit, atë do të jetë në gjendje ta bëjë këtë edhe pasi të futet në burg.