Në 10 mijë vjet ekzistojnë 366 ditë idenke dhe dita e sotme 2 shkurt 2020, ose 02/02/2020, është njëra prej tyre.

Në shekullin aktual ka ndodhur disa herë që të kemi një “ditë speciale”, e cila nuk ndryshon nëse lexohet nga e majta apo nga e djathta, ku një shembull i llë është 21.02.2012.

Por një rastësi e cila nuk ndodhte prej thuajse një mijë vitesh është kjo e diel, kur data shënon 02/02/2020.
Herën e fundit që ka ndodhur ka qenë në 11 nëntor 1111, ose thënë ndryshe 11.11.1111.

Mundësia e radhës për të patur një datë të ngjashme do të jetë 12/12/2021.

Një kombimin thuajse si i sotmi do të ndodhë pas 72 vitesh më 29 shkurt 2092, ose në 29.02.2092, ku lexuar nga e djathta në të majtë lexohet i njëjti
numër.