Sot me datë 05.09.2018 kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiki, në prezencë të Ministrit të Financave të RM-së dhe drejtorit të zyrës së Bankës Botërore në RM, nënshkroi kontratën për financim të projektit: rregullim i sheshit në Studeniçan.

Mjetet në vlerë prej 17.455.819,30 denarë janë siguruar nga Banka Botërore nëpërmjet Ministrisë së Financave të RM.

Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit.